7 SEPT 2020
GolfbaanHeelsum
Golfbal zonsondergang rangefinder

Speluitleg - Texas Scramble

Golfdag maandag 7 september, Golfbaan Heelsum

Texas Scramble wordt als team gespeeld bestaande uit in principe 4 personen.

Alle spelers slaan op de afslagplaats(en) af. Vervolgens kiezen de teamleden de bal met de beste ligging. De overige ballen worden opgenomen en geplaatst binnen één clublengte van de gekozen bal, maar niet dichter bij de hole. Alle spelers, behalve van de speler waarvan de bal gekozen is, mogen vanaf dat punt weer verder spelen, zo werkt dat ook voor de volgende ballen, steeds vanaf het best liggende punt in de baan. Op de green mag iedereen uitputten!

Wordt een bal in een hazard of in de rough gekozen, dan moeten de overige ballen ook van daar uit gespeeld worden. Markering kan geschieden met behulp van een tee. Op de greens moeten de ballen gespeeld worden binnen 10 cm van de gekozen bal (maar niet dichter bij de hole). Zodra de bal in de hole ligt kunnen de ander ballen opgenomen worden.

NB : Van iedere speler van de flight dient in ieder geval 4x de 1e afslag gekozen te worden als ‘beste bal’ Voor een flight van 3 geldt 5 x de 1e afslag!. Dit moet op de scorekaart genoteerd worden (Wedstrijdleiding van het Rijk van Nijmegen controleert dit streng).

Handicap verrekening
De gezamenlijke handicaps van een team worden opgeteld en 1/8 (flight van 4) of 1/6 (flight van 3) daarvan wordt als “playing handicap” (het aantal extra slagen dat elk team mee krijgt) aan het team gegeven. Na iedere hole wordt de beste score genoteerd. Nadat alle 18 holes zijn gespeeld, worden het aantal slagen opgeteld en de team playing handicap hier afgehaald. Het team met de laagste netto score is de winnaar.

Bij een gelijke score wint het team met het laagste teamhandicap. Is er dan nog geen winnaar dan geldt de beste scoren op hole 18 en vervolgens Hole 1. De wedstrijdleiding van Golfbaan Heelsum (neutrale leiding) stelt de einduitslag vast.

De Neary en Nearest to the Line
De Neary speelt u op <volgt> en de Nearest to the line < volgt>